η κατοχύρωση εμπορικού σήματος trademark είναι πλέον εύκολη υπόθεση
κατοχυρώστε ένα trademark χωρίς επιπλέον χρεώσεις με όλες τις υπηρεσίες σε ένα πακέτο
ειδικοί στα trademark έτοιμοι να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε το όνομα σας
 

Χρώματα Εμπορικών Σημάτων Trademark

Εφόσον το σήμα σας έχει συγκεκριμένη απόχρωση ή συνδυασμό χρωμάτων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού είναι σημαντικό στην αίτηση να αναφέρονται οι κωδικοί των χρωμάτων. Για να επιτύχετε αναφορά στην ακριβή απόχρωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς χρωμάτων Pantone ή Ral.

Παρκάτω εμφανίζονται δύο σχετικοί πίνακες τους οποίους μπορείτε να συμβουλευτείτε. Τα χρώματα στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα. Αυτός ο πίνακας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσετε τα κοντινότερα χρώματα και κατόπιν να συμβουλευτείτε τον επίσημο κατάλογο Pantone ή Ral για την τελική επιλογή.

 
 
δωρεάν Μάθετε αν το σήμα σας είναι διαθέσιμο προς κατοχύρωση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επιθυμητό Trademark:

Κωδικοί Χρωμάτων Trademark

Κωδικοί Χρωμάτων Pantone

Τα χρώματα στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα. Αυτός ο πίνακας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσετε τα κοντινότερα χρώματα και κατόπιν να συμβουλευτείτε τον επίσημο Pantone κατάλογο.

Pantone 100 
Pantone 101 
Pantone 109 
Pantone 115 
Pantone 116 
Pantone 119 
Pantone 120 
Pantone 1205 
Pantone 121 
Pantone 123 
Pantone 134 
Pantone 136 
Pantone 137 
Pantone 139 
Pantone 141 
Pantone 148 
Pantone 151 
Pantone 154 
Pantone 155 
Pantone 157 
Pantone 162 
Pantone 1625 
Pantone 163 
Pantone 165 
Pantone 168 
Pantone 169 
Pantone 170 
Pantone 172 
Pantone 174 
Pantone 176 
Pantone 177 
Pantone 178 
Pantone 1797 
Pantone 180 
Pantone 182 
Pantone 183 
Pantone 184 
Pantone 185 
Pantone 191 
Pantone 192 
Pantone 1925 
Pantone 195 
Pantone 199 
Pantone 200 
Pantone 202 
Pantone 206 
Pantone 207 
Pantone 208 
Pantone 211 
Pantone 212 
Pantone 213 
Pantone 214 
Pantone 217 
Pantone 220 
Pantone 221 
Pantone 228 
Pantone 231 
Pantone 2375 
Pantone 244 
Pantone 246 
Pantone 250 
Pantone 2582 
Pantone 259 
Pantone 2607 
Pantone 263 
Pantone 264 
Pantone 265 
Pantone 266 
Pantone 2665 
Pantone 2706 
Pantone 2707 
Pantone 2716 
Pantone 2717 
Pantone 2718 
Pantone 2726 
Pantone 2727 
Pantone 277 
Pantone 279 
Pantone 283 
Pantone 284 
Pantone 285 
Pantone 286 
Pantone 290 
Pantone 292 
Pantone 293 
Pantone 294 
Pantone 297 
Pantone 298 
Pantone 2985 
Pantone 299 
Pantone 300 
Pantone 301 
Pantone 304 
Pantone 306 
Pantone 310 
Pantone 3105 
Pantone 312 
Pantone 3125 
Pantone 313 
Pantone 3145 
Pantone 3165 
Pantone 317 
Pantone 319 
Pantone 320 
Pantone 324 
Pantone 327 
Pantone 3285 
Pantone 3292 
Pantone 331 
Pantone 333 
Pantone 335 
Pantone 337 
Pantone 339 
Pantone 340 
Pantone 3405 
Pantone 3415 
Pantone 346 
Pantone 347 
Pantone 348 
Pantone 351 
Pantone 353 
Pantone 354 
Pantone 358 
Pantone 360 
Pantone 361 
Pantone 365 
Pantone 367 
Pantone 368 
Pantone 370 
Pantone 374 
Pantone 375 
Pantone 376 
Pantone 382 
Pantone 386 
Pantone 386 
Pantone 399 
Pantone 400 
Pantone 401 
Pantone 402 
Pantone 406 
Pantone 408 
Pantone 409 
Pantone 420 
Pantone 421 
Pantone 422 
Pantone 424 
Pantone 427 
Pantone 428 
Pantone 429 
Pantone 430 
Pantone 431 
Pantone 432 
Pantone 434 
Pantone 435 
Pantone 436 
Pantone 437 
Pantone 440 
Pantone 4505 
Pantone 451 
Pantone 452 
Pantone 4525 
Pantone 4535 
Pantone 454 
Pantone 458 
Pantone 459 
Pantone 464 
Pantone 465 
Pantone 4655 
Pantone 466 
Pantone 468 
Pantone 469 
Pantone 470 
Pantone 471 
Pantone 472 
Pantone 473 
Pantone 475 
Pantone 479 
Pantone 480 
Pantone 481 
Pantone 482 
Pantone 484 
Pantone 485 
Pantone 486 
Pantone 488 
Pantone 489 
Pantone 490 
Pantone 492 
Pantone 493 
Pantone 500 
Pantone 521 
Pantone 523 
Pantone 524 
Pantone 527 
Pantone 528 
Pantone 535 
Pantone 536 
Pantone 537 
Pantone 541 
Pantone 542 
Pantone 5425 
Pantone 5435 
Pantone 544 
Pantone 5445 
Pantone 548 
Pantone 5483 
Pantone 549 
Pantone 5493 
Pantone 5497 
Pantone 550 
Pantone 5503 
Pantone 5507 
Pantone 552 
Pantone 5527 
Pantone 562 
Pantone 563 
Pantone 5767 
Pantone 583 
Pantone 617 
Pantone 630 
Pantone 631 
Pantone 632 
Pantone 649 
Pantone 650 
Pantone 652 
Pantone 678 
Pantone 679 
Pantone 680 
Pantone 692 
Pantone 693 
Pantone 694 
Pantone 698 
Pantone 701 
Pantone 702 
Pantone 801 
Pantone 802 
Pantone 803 
Pantone 804 
Pantone 805 
Pantone 806 
Pantone Black 
Pantone Black 4 
Pantone Black 6 
Pantone Blue 072 
Pantone Cool Gray 1 
Pantone Cool Gray 10 
Pantone Cool Gray 11 
Pantone Cool Gray 2 
Pantone Cool Gray 3 
Pantone Cool Gray 4 
Pantone Cool Gray 5 
Pantone Cool Gray 6 
Pantone Cool Gray 7 
Pantone Cool Gray 8 
Pantone Cool Gray 9 
Pantone Green 
Pantone Orange 021 
Pantone Process Black 
Pantone Process Blue 
Pantone Process Cyan 
Pantone Process Magenta 
Pantone Process Yellow 
Pantone Purple 
Pantone Red 032 
Pantone Reflex Blue 
Pantone Rhodamine Red 
Pantone Rubine Red 
Pantone Warm Gray 1 
Pantone Warm Gray 10 
Pantone Warm Gray 11 
Pantone Warm Gray 2 
Pantone Warm Gray 3 
Pantone Warm Gray 4 
Pantone Warm Gray 5 
Pantone Warm Gray 6 
Pantone Warm Gray 7 
Pantone Warm Gray 8 
Pantone Warm Gray 9 
Pantone Warm Red 
Pantone Warm Red 2X 
Pantone Yellow 

Κωδικοί Χρωμάτων Ral

Τα χρώματα στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα. Αυτός ο πίνακας πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσετε τα κοντινότερα χρώματα και κατόπιν να συμβουλευτείτε τον επίσημο Ral κατάλογο.

Ral 1000 
Ral 1001 
Ral 1002 
Ral 1003 
Ral 1004 
Ral 1005 
Ral 1006 
Ral 1007 
Ral 1011 
Ral 1012 
Ral 1013 
Ral 1014 
Ral 1015 
Ral 1016 
Ral 1017 
Ral 1018 
Ral 1019 
Ral 1020 
Ral 1021 
Ral 1023 
Ral 1024 
Ral 1027 
Ral 1028 
Ral 1032 
Ral 1033 
Ral 1034 
Ral 2000 
Ral 2001 
Ral 2002 
Ral 2003 
Ral 2004 
Ral 2008 
Ral 2009 
Ral 2010 
Ral 2011 
Ral 2012 
Ral 3000 
Ral 3001 
Ral 3002 
Ral 3003 
Ral 3004 
Ral 3005 
Ral 3007 
Ral 3009 
Ral 3011 
Ral 3012 
Ral 3013 
Ral 3014 
Ral 3015 
Ral 3016 
Ral 3017 
Ral 3018 
Ral 3020 
Ral 3022 
Ral 3027 
Ral 3031 
Ral 4001 
Ral 4002 
Ral 4003 
Ral 4004 
Ral 4005 
Ral 4006 
Ral 4007 
Ral 4008 
Ral 4009 
Ral 5000 
Ral 5001 
Ral 5002 
Ral 5003 
Ral 5004 
Ral 5005 
Ral 5007 
Ral 5008 
Ral 5009 
Ral 5010 
Ral 5011 
Ral 5012 
Ral 5013 
Ral 5014 
Ral 5015 
Ral 5017 
Ral 5018 
Ral 5019 
Ral 5020 
Ral 5021 
Ral 5022 
Ral 5023 
Ral 5024 
Ral 6000 
Ral 6001 
Ral 6002 
Ral 6003 
Ral 6004 
Ral 6005 
Ral 6006 
Ral 6007 
Ral 6008 
Ral 6009 
Ral 6010 
Ral 6011 
Ral 6012 
Ral 6013 
Ral 6014 
Ral 6015 
Ral 6016 
Ral 6017 
Ral 6018 
Ral 6019 
Ral 6020 
Ral 6021 
Ral 6022 
Ral 6024 
Ral 6025 
Ral 6026 
Ral 6027 
Ral 6028 
Ral 6029 
Ral 6032 
Ral 6033 
Ral 6034 
Ral 7000 
Ral 7001 
Ral 7001 
Ral 7002 
Ral 7003 
Ral 7004 
Ral 7005 
Ral 7006 
Ral 7008 
Ral 7009 
Ral 7010 
Ral 7011 
Ral 7012 
Ral 7013 
Ral 7015 
Ral 7016 
Ral 7021 
Ral 7022 
Ral 7023 
Ral 7024 
Ral 7026 
Ral 7030 
Ral 7031 
Ral 7032 
Ral 7033 
Ral 7034 
Ral 7035 
Ral 7036 
Ral 7037 
Ral 7038 
Ral 7039 
Ral 7040 
Ral 7042 
Ral 7043 
Ral 7044 
Ral 8000 
Ral 8001 
Ral 8002 
Ral 8003 
Ral 8004 
Ral 8007 
Ral 8008 
Ral 8011 
Ral 8012 
Ral 8014 
Ral 8015 
Ral 8016 
Ral 8017 
Ral 8019 
Ral 8022 
Ral 8023 
Ral 8024 
Ral 8025 
Ral 8028 
Ral 9001 
Ral 9002 
Ral 9003 
Ral 9004 
Ral 9005 
Ral 9010 
Ral 9011 
Ral 9016 
Ral 9017 
Ral 9018 
© 2012-2023 Vistoweb. All rights reserved.
 
Trade-Marks.gr
Vistoweb, Τμήμα Κατοχύρωσης Εμπορικών Σημάτων
Ελ. Βενιζέλου 235, 17563, Π. Φάληρο
Τηλ.: 210 9844 771
Fax: 211 800 8077
E-mail: φόρμα επικοινωνίας
Web: www.trade-marks.gr

Βασικές Σελίδες

Αρχική Trade-marks
Κόστος
Φόρμα Επικοινωνίας

Βοηθητικές Σελίδες

Διαδικασία Κατοχύρωσης
Συχνές Ερωτήσεις
Κλάσεις Σημάτων
Έγγραφα και Δικαιολογητικά
Νόμος περί Σημάτων
Μορφές Εμπορικών Σημάτων
Κωδικοί Χρωμάτων

Πακέτα Κατοχύρωσης Trademark

Κατοχύρωση Ελληνικού Trademark
Κατοχύρωση Κοινοτικού Trademark
Κατοχύρωση Διεθνούς Trademark

Επιπλέον Υπηρεσίες

Αναλυτική Έρευνα Trademark
Ανανέωση Trademark
Τροποποίηση Trademark

Online Εργαλεία

Αναζήτηση Trademark
Αναζήτηση Κλάσεων
Αναζήτηση Άρθρων Νόμου
Online Αίτηση
Αίτηση Νέας Κατοχύρωσης
Αίτηση Ανανέωσης
Αίτηση Τροποποίησης
Αίτηση Έρευνας