η κατοχύρωση εμπορικού σήματος trademark είναι πλέον εύκολη υπόθεση
κατοχυρώστε ένα trademark χωρίς επιπλέον χρεώσεις με όλες τις υπηρεσίες σε ένα πακέτο
ειδικοί στα trademark έτοιμοι να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε το όνομα σας
 

Τα απαραίτητα έγγραφα

Τα έγγραφα που θα πρέπει να συγκεντρώσετε και να υπογράψετε είναι τα παρακάτω.

 
 
δωρεάν Μάθετε αν το σήμα σας είναι διαθέσιμο προς κατοχύρωση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επιθυμητό Trademark:

Τα απαραίτητα έγγραφα κατοχύρωσης

Τα έγγραφα που θα πρέπει να συγκεντρώσετε και να υπογράψετε είναι τα παρακάτω. Το ιδιωτικό συμφωνητικό καθώς και το πληρεξούσιο θα τα λάβετε έτοιμα σε ηλεκτρονική μορφή από εμάς στο email σας.

 1. Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας από το ΚΕΠ
 2. Ιδιωτικό συμφωνητικό για σήματα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ
 3. Πληρεξούσιο έγγραφο για σήματα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ
 4. Έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος το πληρεξούσιο, σε περίπτωση επιχείρησης:
  • φωτοαντίγραφο της έναρξης εργασιών (ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας)
  • καταστατικό της εταιρείας (εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε.)
  • ΦΕΚ (εταιρεία Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. )
  • ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος το πληρεξούσιο

Το πληρεξούσιο καθώς και το συμφωνητικό απαραίτητα φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου αυτής.

Τα ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκομίζονται κατά την κατάθεση σήματος πρέπει να συνοδεύονται και με ελληνική μετάφραση από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα μεταφράσεως σύμφωνα με το νόμο.

Αλλαγές τροποποιήσεις

Αλλαγή Έδρας Εταιρείας

 • Αίτηση αλλαγής, με αναφορά δικαιολογητικών, από δικηγόρο
 • Εκπροσώπηση εταιρείας και απόδειξη αλλαγής (καταστατικό για Ο.Ε. & Ε.Ε., ΦΕΚ εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε. & Α.Ε.)
 • Πληρεξούσιο προς δικηγόρο
 • Παράβολο δημοσίου 60 €

Αλλαγή Επωνυμίας Εταιρείας

 • Αίτηση αλλαγής, με αναφορά δικαιολογητικών, από δικηγόρο
 • Εκπροσώπηση εταιρείας και απόδειξη αλλαγής (καταστατικό για Ο.Ε. & Ε.Ε., ΦΕΚ εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε. & Α.Ε.)
 • Πληρεξούσιο προς δικηγόρο
 • Παράβολο δημοσίου 60 €

Μείωση Προστατευόμενων Κλάσεων

 • Αίτηση μείωσης, από δικηγόρο
 • Εκπροσώπηση εταιρείας και απόδειξη αλλαγής (καταστατικό για Ο.Ε. & Ε.Ε., ΦΕΚ εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε. & Α.Ε.)
 • Πληρεξούσιο προς δικηγόρο
 • Παράβολο δημοσίου 20 €

Μεταβίβαση - Παραχώρηση Σήματος

 • Προσκόμιση της σύμβασης ή του ιδιωτικού συμφωνητικού, υπογεγραμμένη από τους εκπροσώπους των εταιρειών, με γνήσιο υπογραφής
 • Εκπροσώπηση εταιρείας (καταστατικό για Ο.Ε. & Ε.Ε., ΦΕΚ εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε. & Α.Ε.)
 • Πληρεξούσιο προς δικηγόρο
 • Παράβολο δημοσίου 110 €

Επέκταση Προστατευόμενων Κλάσεων

 • Χρειάζεται εκ νέου κατάθεση του σήματος
© 2012-2023 Vistoweb. All rights reserved.
 
Trade-Marks.gr
Vistoweb, Τμήμα Κατοχύρωσης Εμπορικών Σημάτων
Ελ. Βενιζέλου 235, 17563, Π. Φάληρο
Τηλ.: 210 9844 771
Fax: 211 800 8077
E-mail: φόρμα επικοινωνίας
Web: www.trade-marks.gr

Βασικές Σελίδες

Αρχική Trade-marks
Κόστος
Φόρμα Επικοινωνίας

Βοηθητικές Σελίδες

Διαδικασία Κατοχύρωσης
Συχνές Ερωτήσεις
Κλάσεις Σημάτων
Έγγραφα και Δικαιολογητικά
Νόμος περί Σημάτων
Μορφές Εμπορικών Σημάτων
Κωδικοί Χρωμάτων

Πακέτα Κατοχύρωσης Trademark

Κατοχύρωση Ελληνικού Trademark
Κατοχύρωση Κοινοτικού Trademark
Κατοχύρωση Διεθνούς Trademark

Επιπλέον Υπηρεσίες

Αναλυτική Έρευνα Trademark
Ανανέωση Trademark
Τροποποίηση Trademark

Online Εργαλεία

Αναζήτηση Trademark
Αναζήτηση Κλάσεων
Αναζήτηση Άρθρων Νόμου
Online Αίτηση
Αίτηση Νέας Κατοχύρωσης
Αίτηση Ανανέωσης
Αίτηση Τροποποίησης
Αίτηση Έρευνας