η κατοχύρωση εμπορικού σήματος trademark είναι πλέον εύκολη υπόθεση
κατοχυρώστε ένα trademark χωρίς επιπλέον χρεώσεις με όλες τις υπηρεσίες σε ένα πακέτο
ειδικοί στα trademark έτοιμοι να σας βοηθήσουν να προστατεύσετε το όνομα σας
 

Κατοχύρωση Κοινοτικού Εμπορικού Σήματος (Trademark)

Το σύστημα κοινοτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη μείωση του κόστους για την προστασία των προϊόντων και των υπηρεσιών τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη θέσπιση μιας ενιαίας διαδικασίας καταχώρισης.

περιλαμβάνεται 10 έτης κατοχύρωση και αποκλειστική χρήση
περιλαμβάνεται προστασία σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
περιλαμβάνεται δεν προαπαιτεί την ύπαρξη εθνικού σήματος
περιλαμβάνεται δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης κάθε 10 έτη
περιλαμβάνεται μία και μόνο διαδικασία για όλες της χώρες
 
 
δωρεάν Μάθετε αν το σήμα σας είναι διαθέσιμο προς κατοχύρωση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επιθυμητό Trademark:

Χαρακτηριστικά σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το σύστημα κοινοτικού σήματος (trademark) της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη μείωση του κόστους για την προστασία των προϊόντων και των υπηρεσιών τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη θέσπιση μιας ενιαίας διαδικασίας καταχώρισης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού trademark είναι:

 • Το κοινοτικό σήμα προστατεύεται για χρονικό διάστημα 10 ετών και μπορεί να ανανεώνεται επ' αόριστον.
 • Η πλειονότητα των αιτήσεων για κοινοτικό σήμα καταχωρίζονται εντός 6 μηνών.
 • Μπορεί να προστατέψει ό,τι αναπαριστάται γραφικά, όπως: Λέξεις, γράμματα, αριθμοί, εικονιστικά στοιχεία, εικόνες, μορφές, χρώματα, συνδυασμοί χρωμάτων, μουσική, μουσική επένδυση και ήχοι, επιγραφές με κίνηση.

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινοτικού σήματος/trademark);

 • Προστασία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με μία μόνο καταχώριση!
 • Χαμηλό κόστος αν αναλογιστεί κανείς τα 27 κράτη που καλύπτει αυτόματα.
 • Δυνατότητα διατήρησης των εθνικών σας δικαιωμάτων που απολαμβάνετε μέχρι σήμερα.
 • Τα αποκλειστικά δικαιώματα που παρέχουν τα κοινοτικά σήματα καλύπτουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλη Κατοχύρωσης σήματος (trademark) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για την κατοχύρωση ενός Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) απαιτείται η πληρωμή του βασικού τέλους κατοχύρωσης αξίας 850 ευρώ το οποίο περιλαμβάνει μία κλάση. Αν χρειάζεστε περισσότερες από μία κλάσεις, το κόστος αυξάνεται κατά 50 ευρώ για τη δεύτερη κλάση και κατά 150 ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση πέραν της δεύτερης.

Τέλη Ανανέωσης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το κόστος ανανέωσης ενός Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) είναι ίσο με το αρχικό κόστος κατοχύρωσης. Τουλάχιστον έξι μήνες πριν την λήξη κατοχύρωσης το EUIPO θα ενημερώσει τον κάτοχο για την επικείμενη λήξη της κατοχύρωσης.

Έξι μήνες πριν τη λήξη κατοχύρωσης ο κάτοχος μπορεί να προχωρήσει σε αίτηση ανανέωσης και να πληρώσει τα τέλη ανανέωσης. Σε περίπτωση που δεν σταλεί αίτηση εντός του προαναφερθέντος διαστήματος, είναι ακόμα δυνατή η ανανέωση για διάστημα μόλις 6 μηνών με επιπλέον επιβάρυνση. Αν περάσει και αυτό το διάστημα πλέον η κατοχύρωση ακυρώνεται και ο κάτοχος ενημερώνεται γραπτός για την ακύρωση κατοχύρωσης του σήματος.

Για την ανανέωση ενός Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) απαιτείται η πληρωμή του βασικού τέλους ανανέωσης αξίας 850 ευρώ το οποίο περιλαμβάνει μία κλάση. Αν το σήμα σας είχε κατοχυρωθεί σε περισσότερες από μία κλάσεις, το κόστος αυξάνεται κατά 50 ευρώ για την δεύτερη κλάση και 150 ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση πέραν της δεύτερης.

Ποιες χώρες καλύπτει ένα σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιος είναι ο αρμόδιος οργανισμός;

 • Αυστρία (1995)
 • Βέλγιο (1952)
 • Βουλγαρία (2007)
 • Γαλλία (1952)
 • Γερμανία (1952)
 • Δανία (1973)
 • Ελλάδα (1981)
 • Εσθονία (2004)
 • Ηνωμένο Βασίλειο (1973)
 • Ιρλανδία (1973)
 • Ισπανία (1986)
 • Ιταλία (1952)
 • Κάτω Χώρες (1952)
 • Κύπρος (2004)
 • Λετονία (2004)
 • Λιθουανία (2004)
 • Λουξεμβούργο (1952)
 • Μάλτα (2004)
 • Ουγγαρία (2004)
 • Πολωνία (2004)
 • Πορτογαλία (1986)
 • Ρουμανία (2007)
 • Σλοβακία (2004)
 • Σλοβενία (2004)
 • Σουηδία (1995)
 • Τσεχική Δημοκρατία (2004)
 • Φινλανδία (1995)

Η επιτυχής κατοχύρωση Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) ή αλλιώς κοινοτικού σήματος trademark (CTM) προσφέρει προστασία απευθείας και στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αρμόδιος οργανισμός για τα κοινοτικά σήματα είναι το EUIPO, δηλαδή το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το EUIPO παραλαμβάνει και εξετάζει την αίτηση αποφασίζοντας το ίδιο για την τελική έγκριση ή απόρριψη.

Δωρεάν μεταβίβαση / αλλαγή επωνυμίας

Όταν μεταβιβάζετε το σήμα της ΕΕ που διαθέτετε, μεταβιβάζετε μόνιμα την κυριότητα σε τρίτο πρόσωπο. Εφόσον πρόκειται να αλλάξετε επωνυμία εντός της δεκαετούς ισχύος του σήματος σας, βεβαιωθείτε πως θα μας ενημερώσετε σχετικά για να προχωρήσουμε άμεσα σε μεταβίβαση κυριότητας στην νέα εταιρεία σας.

Δωρεάν αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας κατόχου

Ενημερώστε μας σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας, όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, email κτλ. Τα στοιχεία σας πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένα στη βάση του EUIPO. Οι αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία δεν πρέπει να αφορούν την ταυτότητα του αιτούντος/κατόχου, δηλαδή την επωνυμία σας, καθώς ενδεχόμενη αλλαγή των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος συνιστά μεταβίβαση.

Το κοινοτικό εμπορικό σήμα CTM μετονομάζεται σε σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ)

Το ΓΕΕΑ (Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς) μετονομάζεται σε EUIPO (Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και το κοινοτικό σήμα μετονομάζεται σε σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ).

Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν από τις 23 Μαρτίου 2016 σύμφωνα με την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 2015/2424 για το κοινοτικό σήμα.

Πακέτα Κατοχύρωσης Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος (Trademark)

Ευρωπαϊκό Trademark
Trademark Report
Ευρωπαϊκό Trademark
Ολοκληρωμένο πακέτο αίτησης κατοχύρωσης Ευρωπαϊκού σήματος Trademark
Συνολικό Κόστος 295 2950
Έλεγχος Διαθεσιμότητας περιλαμβάνεται περιλαμβάνεται
Προκαταρκτικός έλεγχος εγκυρότητας περιλαμβάνεται περιλαμβάνεται
Αναλυτικός έλεγχος διαθεσιμότητας και εγκυρότητας - περιλαμβάνεται
Προετοιμασίας εγγράφων και δικαιολογητικών - περιλαμβάνεται
Επιλογή κατηγοριών (κλάσεων) με τη βοήθεια ειδικών - περιλαμβάνεται
Κλάσεις που περιλαμβάνονται στην τιμή - 1
Κόστος για κάθε επιπλέον κλάση - +150 €
Κατάθεση αίτησης σήματος από εξειδικευμένο δικηγόρο στον αρμόδιο φορέα - περιλαμβάνεται
Παράσταση δικηγόρου κατά την εξέταση και κατάθεση υπομνήματος εφόσον ζητηθεί - -
Online παρακολούθηση σήματος - περιλαμβάνεται
 
* Στις τιμές περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων των εξόδων δικηγόρου, σύνταξης εγγράφων, τέλη, παράβολα και φ.π.α. 24%.
© 2012-2023 Vistoweb. All rights reserved.
 
Trade-Marks.gr
Vistoweb, Τμήμα Κατοχύρωσης Εμπορικών Σημάτων
Ελ. Βενιζέλου 235, 17563, Π. Φάληρο
Τηλ.: 210 9844 771
Fax: 211 800 8077
E-mail: φόρμα επικοινωνίας
Web: www.trade-marks.gr

Βασικές Σελίδες

Αρχική Trade-marks
Κόστος
Φόρμα Επικοινωνίας

Βοηθητικές Σελίδες

Διαδικασία Κατοχύρωσης
Συχνές Ερωτήσεις
Κλάσεις Σημάτων
Έγγραφα και Δικαιολογητικά
Νόμος περί Σημάτων
Μορφές Εμπορικών Σημάτων
Κωδικοί Χρωμάτων

Πακέτα Κατοχύρωσης Trademark

Κατοχύρωση Ελληνικού Trademark
Κατοχύρωση Κοινοτικού Trademark
Κατοχύρωση Διεθνούς Trademark

Επιπλέον Υπηρεσίες

Αναλυτική Έρευνα Trademark
Ανανέωση Trademark
Τροποποίηση Trademark

Online Εργαλεία

Αναζήτηση Trademark
Αναζήτηση Κλάσεων
Αναζήτηση Άρθρων Νόμου
Online Αίτηση
Αίτηση Νέας Κατοχύρωσης
Αίτηση Ανανέωσης
Αίτηση Τροποποίησης
Αίτηση Έρευνας